You are here: Home TT Quốc Tế

Câu hỏi ôn tập Thanh Toán Quốc Tế

TTQT-Ubanks

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ
Câu 3: Tại sao hợp đồng kỳ hạn là công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá?
Ví dụ: Một nhà nhập khẩu Việt Nam phải thanh toán cho nhà xuất khẩu 100.000 USD trong 3 tháng tới.
Để tránh rủi ro trong trường hợp USD tăng giá trong thời gian 3 tháng tới thì ngay bây giờ nhà nhập khẩu VN có thể mua số USD cần thiết theo hợp đồng kỳ hạn 3 tháng.

Giả sử tỷ giá kỳ hạn 3 tháng tại thời điểm này được yết tại ngân hàng là USD/VND=15.450. Thì như vậy để có 100.000 USD nhà nhập khẩu VN sẽ trả cho ngân hàng 1.545.000.000 VND ở thời điểm 3 tháng tới cho dù tỷ giá thực tế ở thời điểm đó là bao nhiêu.
Câu 4: So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai?
Giống nhau: - Hợp đồng tương lai thực chất là hợp đồng có kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa về loại ngoại tệ giao dịch, ngày chuyển giao ngoại tệ…
- Việc thanh toán hàng ngày các cuộc cá cược đối với hợp đồng tương lai có nghĩa là mỗi hợp đồng tương lai tương đương với việc mỗi ngày ký kết một hợp đồng kỳ hạn và thanh toán từng hợp đồng kỳ hạn trước khi ký kết một hợp đồng mới. Ngày ký kết hợp đồng và ngày giá trị của các hợp đồng kỳ hạn là trùng nhau.
Khác nhau:

Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Các đồng tiền giao dịch
Tất cả các đồng tiền.
Chỉ giới hạn cho 1 số ngoại tệ.
Trị giá hợp đồng
Không được tiêu chuẩn hóa, số lượng giao dịch được người mua và người bán thỏa thuận.
Được tiêu chuẩn hóa và không thương lượng được.
Địa điểm giao dịch
Phi tập trung, người mua và người bán giao dịch với nhau bằng các phương tiện thông tin.
Tập trung tại các sở giao dịch, các thành viên giao dịch với nhau theo phương thức mặt đối mặt.
Ngày giá trị
Bất cứ ngày làm việc nào tùy thuộc vào thỏa thuận của người mua và người bán.
Vào ngày thứ 4, tuần thứ 3 của các tháng 3, 6, 9, 12.
Thời hạn
Không giới hạn tùy thuộc vào thỏa thuận của người mua và người bán.
Tối đa là 12 tháng.
Rủi ro
Do không thanh toán hàng ngày nên rủi ro rất lớn nếu như 1 bên tham gia hợp đồng không thực hiện hợp đồng.
Nhờ có thanh toán hằng ngày nên rất ít rủi ro.
Thanh toán
Không có thanh toán trước ngày hợp đồng đến hạn.
Thanh toán hằng ngày bằng cách ghi nợ (có) vào tài khoản ký quỹ của người nắm giữ hợp đồng.
Sự biến động của tỷ giá hàng ngày
Không có giới hạn, tùy thuộc vào cung cầu trên thị trường.
Mức biến động tỷ giá hằng ngày có thể được giới hạn bởi sở giao dịch.

Câu 5: Hợp đồng tương lai và phòng ngừa rủi ro. Cho ví dụ.
Hợp đồng tương lai: Là một sự thỏa thuận về việc mua, bán một số lượng ngoại tệ nhất định trong tương lai tại một mức tỷ giá cố định.
Có hai cách phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai:
- Short hedge: Doanh nghiệp nắm giữ tài sản và muốn bán nó vào 1 thời điểm trong tương lai, hoặc DN chưa nắm giữ tài sản ở hiện tại nhưng sẽ có quyền sở hữu đối với tài sản đó trong tương lai và muốn bán nó.
VD: Ngày 15/5/2009 1 doanh nghiệp sản xuất cà phê VN ký với đối tác nước ngoài hợp đồng xuất khẩu 1 triệu tấn cà phê, trong 3 tháng tới sẽ giao hàng tức là ngày 15/8/2009. Giá áp dụng trong hợp đồng là 18,75 USD/tấn.
            + Nếu giá giao ngay thực tế trên thị trường vào thời điểm 15/8/2009 là 17,50 USD/tấn:
            Doanh thu của doanh nghiệp= 17,50 x 1 triệu = 17.500.000 USD.
            Lãi = (18,75 – 17,50)x 1 triệu = 1.250.000 USD.
            Tổng doanh thu= 17.500.000 + 1.250.000 = 18.750.000 USD.
            + Nếu giá giao ngay thực tế trên thi trường vào thời điểm 15/8/2009 là 19,50 USD/tấn:
Doanh thu của doanh nghiệp= 19,50 x 1 triệu = 19.500.000 USD.
            Lỗ = (19,50 – 18,75)x 1 triệu = 750.000 USD.
            Tổng doanh thu= 19.500.000 - 750.000 = 18.750.000 USD.
- Long hedge: Trong tương lai doanh nghiệp phải mua 1 số lượng tài sản nào đó.
VD: 1 doanh nghiệp VN cần nhập khẩu 100.000 pound đồng vào thời điểm 3 tháng tới để sản xuất, tức là ngày 15/8/2009. Doanh nghiệp ký hợp đồng tương lai mua 100.000 pound đồng thời hạn 3 tháng với giá thực hiện là 1,20 USD/1 pound với nhà xuất khẩu nước ngoài.
+ Nếu giá giao ngay thực tế trên thị trường vào thời điểm 15/8/2009 là 1,25 USD/1 pound:
            Lãi = (1,25 – 1,20)x 100.000 = 5.000 USD.
Chi phí nhập khẩu = 1,25 x 100.000 = 125.000 USD.
            Tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chịu = 125.000 - 5.000 = 120.000 USD.
+ Nếu giá giao ngay thực tế trên thị trường vào thời điểm 15/8/2009 là 1,05 USD/1 pound:
            Lỗ = (1,20 – 1,05)x 100.000 = 15.000 USD.
Chi phí nhập khẩu = 1,05 x 100.000 = 105.000 USD.
            Tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chịu = 105.000 + 15.000 = 120.000 USD.
Nhờ hợp đồng tương lai mà doanh nghiệp sẽ cố định và biết được doanh thu của mình là bao nhiêu, cho dù giá cà phê trên thị trường có biến động.
Câu 6: Tại sao quyền chọn là công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá?
- Quyền chọn là quyền nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán tài sản tài chính hoặc hàng hóa cơ sở trong thời hạn hiệu lực hay ngày đến hạn.
- Quyền chọn tiền tệ là quyền, chứ không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một đồng tiền này với đồng tiền khác tại tỷ giá cố định đã thỏa thuận trước, trong một khoảng thời gian nhất định.
Quyền chọn mua:
VD: Công ty A mua quyền chọn mua 100.000 USD, kỳ hạn 6 tháng, phí 100 VND/1 USD, tỷ giá hợp đồng USD/VND = 17.500. Giả sử có 3 trường hợp sau:

Tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn

17.000
17.500
18.000
Giá giao ngay tại ngày đáo hạn
1.700 triệu
1.750 triệu
1.800 triệu
Giá thực hiện
1.750 triệu
1.750 triệu
1.750 triệu
Phí quyền chọn
10 triệu
10 triệu
10 triệu
Lãi (lỗ)
Không thực hiện
(10)
40

- Trường hợp 1: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 17.000. Công ty không thực hiện quyền chọn, nên lỗ phí 10 triệu.
- Trường hợp 2: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 17.500. Công ty có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn, vì nếu thực hiện hay không thì vẫn lỗ khoảng phí là 10 triệu.
- Trường hợp 3: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 18.000. Công ty thực hiện quyền chọn, lãi 40 triệu.
Quyền chọn bán:
VD: Công ty B mua quyền chọn bán 100.000 EUR, kỳ hạn 3 tháng, phí 200 VND/1 EUR, tỷ giá hợp đồng EUR/VND = 16.500. Giả sử có 3 trường hợp sau:

Tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn

16.000
16.500
17.000
Giá giao ngay tại ngày đáo hạn
1.600 triệu
1.650 triệu
1.700 triệu
Giá thực hiện
1.650 triệu
-
Không thực hiện
Phí quyền chọn
20 triệu
20 triệu
20 triệu
Lãi (lỗ)
(30 triệu)
20 triệu
20 triệu
- Trường hợp 1: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 16.000. Công ty B thực hiện quyền chọn bán , nên lãi 30 triệu.
- Trường hợp 2: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 16.500. Công ty có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn bán, vì nếu thực hiện hay không thì vẫn lỗ khoảng phí là 20 triệu.
- Trường hợp 3: tỷ giá giao ngay tại ngày đáo hạn là 17.000. Công ty không thực hiện quyền chọn bán. Vì nếu công ty bán trên thị trường trao ngay sẽ có lợi hơn.
Câu 8: Các phương thức thanh toán? Trang 49 giáo trình thầy Lộc
Câu 9: D/P và D/A là gì? Đặc điểm của hình thức thanh toán này?
- D/A: Bộ chứng từ / chấp nhận thanh toán. Nhà XK thông qua nhân hàng của mình gửi bộ chứng từ nhờ thu đến ngân hàng của nhà NK. Nhà NK ký chấp nhận thanh toán và nhận bộ chứng từ.
DA : Document against Acceptance , ngân hàng giao chứng từ và buộc bạn ký hối phiếu chấp nhận và cam kết thanh tóan sau 1 thời hạn nào đó , thời hạn này ghi sẵn trên hối phiếu do ngân hàng bên bán lập ra.
- D/P: Bộ chứng từ / thanh toán. Nhà XK thông qua nhân hàng của mình gửi bộ chứng từ nhờ thu đến ngân hàng của nhà NK. Nhà NK thanh toán tiền hàng và nhận bộ chứng từ.
DP : Document against Payment, ngân hàng chỉ giao chứng từ khi bạn thanh tóan ngay hối phiếu.
Câu 10: Sự khác biệt giữa L/C trả ngay và L/C trả chậm?

L/C trả ngay
L/C trả chậm
Ngày thanh toán
Ngay khi chứng từ được chuyển tới ngân hàng.
Diễn ra chậm so với ngày chứng từ được chuyển tới ngân hàng.
Lợi thế
Người nhập khẩu chịu trách nhiệm thanh toán khi chứng từ gửi đến ngân hàng phát hành.
Người nhập khẩu chỉ chịu trách nhiệm thanh toán khi đến ngày đáo hạn do đó người nhập khẩu có thời gian bán hàng, thu tiền hàng để trả cho nghĩa vụ trong L/C.
Gia thanh toán hợp đồng
Giá thanh toán L/C trả ngay sẽ thấp hơn hơn L/C trả chậm.
Người xuất khẩu phải chịu các chi phí tài chính trong thời gian trả chậm, nên giá thanh toán L/C trả chậm sẽ cao hơn L/C trả ngay.

Câu 11: Điện SWIFT là gì? Vài thông tin về hoạt động/ sản phẩm của tổ chức SWIFT?
SWIFT là một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích là giúp các ngân hàng trên thế giới, tất nhiên phải là thành viên của SWIFT, chuyển tiền cho nhau hoặc trao đổi thông tin cho nhau. Mỗi thành viên được cấp 1 mã giao dịch gọi là SWIFT code. Các thành viên trao đổi thông tin/chuyển tiền cho nhau dưới dạng các SWIFT message, là các bức điện được chuẩn hóa dưới dạng các trường dữ liệu, ký hiệu để máy tính có thể nhận biết và tự động xử lý giao dịch.
SWIFT trong tiếng Anh viết tắt cho, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, trong tiếng Việt có nghĩa là, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn thế giới. SWIFT cung cấp (a) các dịch vụ truyền thông an ninh và (b) phần mềm giao diện cho các cơ quan chuyên bán buôn tài chính.
Câu 12: Bộ chứng từ hàng hóa bao gồm những chứng từ chủ yếu gì?
-          Hóa đơn thương mại.
-          Vận đơn đường biển.
-          Phiếu đóng gói.
-          Giấy chứng nhận xuất xứ.
-          Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng.
-          Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa.
-          Bảo hiểm đơn.
-          Giấy chứng nhận vệ sinh.
-          Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
-          Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.
-          Tờ khai hải quan.
Câu 13: Vận đơn là gì? Ký hậu vận đơn để làm gì?
Vận đơn là gì: Vận đơn là chứng từ xác nhận việc chuyên chở hàng hóa do người vận chuyển cấp cho người gởi hàng.
Ký hậu vận đơn để làm gì: là việc xác nhận của người nhận hàng hoặc của người được quyền xác nhận sau khi đưa ra chỉ dẫn trên chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được để chuyển giao hàng hóa nêu trong chứng từ đó cho người được xác định.
Câu 14: Nghiệp vụ phát hành thư bảo lãnh nhận hàng?
Bảo lãnh nhận hàng:
Bảo lãnh nhận hàng tạo điều kiện cho khách hàng có thể lấy hàng trước khi nhận được bộ chứng từ vận chuyển và cho bất kỳ một lí do nào khác như thay thế vận đơn đường biển cũ đã bị thất lạc.
Bảo lãnh nhận hàng thường được phát hành kèm với Thư tín dụng.
Bảo lãnh nhận hàng là sự bảo đảm từ phía ngân hàng ( sau khi đã ký kết với người mua/ nhà nhập khẩu ) cho Công ty vận chuyển hoặc Nhà xuất khẩu cho việc giao hàng hóa mà chưa cần xuất trình vận đơn đường biển.
Hồ sơ bảo lãnh
-          Đơn xin bảo lãnh
-          Hợp đồng mua bán / Hợp đồng bảo hành… ( bản gốc )
-          Hồ sơ dự thầu & thông báo mời thầu
-          Giấy tờ đảm bảo cho ngân hàng.
Riêng đối với Bảo lãnh nhận hàng cần thêm:
-          Giấy yêu cầu ký hậu vận đơn ( nếu bộ chứng từ về khách hàng )
-          Thông báo hàng đến của Hải quan/hãng vận tải ( nếu có )
-          Bộ chứng từ giao hàng bản sao ( trong trường hợp bảo lãnh)
-          Bộ chứng từ giao hàng bản gốc ( trong trường hợp ký hậu vận đơn ).
Điều kiện bảo lãnh
-          Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật. Có trụ sở giao dịch (đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân);
-          Mục đích đề nghị ngân hàng bảo lãnh là hợp pháp;
-          Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được ngân hàng bảo lãnh trong thời hạn cam kết;
-          Có bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh(bao gồm ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật);
-          Trường hợp khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì các điều kiện nêu trên phải tuân thủ theo quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam.
Phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng: Khách hàng phải có Thư yêu cầu phát hành bảo lãnh (theo mẫu của Ngân hàng) kèm 01 bản sao vận đơn đường biển và 01 bản sao hoá đơn (có sao y bản chính của đơn vị).
Lệ phí bảo lãnh
Phát hành thư bảo lãnh
- Miễn ký quĩ hoặc ký quỹ dưới 100% trị giá
2%/năm
110.000đ
- Ký quĩ 100% trị giá
1%
110.000đ

Câu 15: Séc du lịch?
Séc du lịch: Là loại séc do ngân hàng phát hành và được trả tiền tại bất cứ chi nhánh hay đại lý của ngân hàng đó ở trong và ngoài nước. Thời gian hiệu lực của séc du lịch là vô hạn nên rất thuận tiện trong du lịch.
Là một loại séc quốc tế, bao gồm 5 loại đơn vị tiền tệ: USD, EUR, AUD, CAD, JPY. Chúng được in sẵn mệnh giá và được chấp nhận ở phần lớn các quốc gia trên thế giới.
USD
50
100

500
1.000
EUR
50
100
200
500

AUD
50
100
200


CAD
50
100

500

JPY

10.000
20.000
50.000

Tại một số nước phát triển, séc du lịch có giá trị thanh toán như tiền mặt. Người mua séc du lịch có thể quy đổi ra tiền mặt bằng cách ký xác nhận lên tờ séc:
- Chữ ký thứ nhất (còn gọi là chữ ký của người cầm séc): là phần xác lập chủ quyền của chủ séc (khách hàng ký khi mua séc tại Ngân hàng phát hành séc). Chữ ký này, khi khách hàng đem séc đến bán cho Ngân hàng hoặc các đại lý chấp nhận thanh toán séc của Ngân hàng đã có sẵn trên mặt trước và nằm ở góc bên phải của tờ séc.
- Chữ ký thứ hai (còn gọi là chữ ký đối chứng): là chữ ký đối chứng của chủ séc (khách hàng sẽ ký khi bán séc cho các đại lý thu mua séc của Ngân hàng). Chữ ký này nằm ở góc dưới bên trái của tờ séc. Nếu hai chữ ký này hoàn toàn giống nhau thì khách hàng sẽ được thanh toán tiền.
Là một trong những phương thức thanh toán thông thường dành cho khách hàng khi đi nước ngoài với những tiện ích nổi bật:
+ An toàn hơn tiền mặt: Séc du lịch có thể được hoàn đổi khi bị thất lạc hay mất cắp, thông thường trong vòng 24 giờ.
+ Dễ sử dụng và bảo quản: Phù hợp với cả những chuyến đi ngắn và dài ngày, có thể để dành cho những chuyến đi tiếp theo.
+ Thanh toán tiện lợi: Séc du lịch được chấp nhận thanh toán rộng rãi gần như khắp thế giới.
+ Phương tiện kiểm soát chi tiêu: Giúp khách hàng có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khoản kinh phí dự trù cho chuyến đi.
+ Hoán đổi dễ dàng: Dịch vụ thu đổi toàn cầu, 24/24 giờ, 365 ngày/năm, có mặt từ các ngân hàng đến nhà hàng, sân bay và các trung tâm thương mại.
Lưu ý:
- Người mua séc du lịch: là người sử dụng séc du lịch.
- Không chấp nhận việc người mua séc là thân nhân hoặc người được ủy quyền.
Phí dịch vụ: Tùy theo quy định của từng ngân hàng, hoặc nơi tiếp nhận séc.
Các Ngân hàng phát hành séc du lịch tại Việt Nam: ACB, ANZ, Hong Kong Bank, Sacombank, Vietcombank và Vietinbank.
Trong thời gian quy định là 7 ngày kể từ khi nhận séc từ khách du lịch, phải hoàn thiện các thủ tục thanh toán với ngân hàng.
Các nguyên tắc đảm bảo việc lưu thông séc du lịch
Du khách khi mua séc du lịch có thể trả bằng tiền mặt hoặc thanh toán theo hình thức chuyển khoản, phải ký tên trên mỗi tờ séc (ký bằng chữ ký đơn giản và chữ ký thường sử dụng).
Để tờ séc du lịch được chấp nhận thanh toán, chủ sở hữu séc du lịch phải ký chữ ký thứ hai trùng khớp với chữ ký thứ nhất (đã được ký khi mua) trước mặt nhân viên lễ tân, thu ngân hoặc nhân viên ngân hàng. Về nguyên tắc, khi thanh toán không bị mất phí, nhưng trên thực tế các cơ sở nhận thanh toán vẫn thường thu phí từ 0,5 - 2%.
Khi mất séc du lịch, du khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đơn trình bày, thông báo ngay cho cơ sở phát hành séc (cũng có thể là đại lý của cơ sở phát hành) để có biện pháp giải quyết đền bù.

PHẦN LÝ THUYẾT
1.      Định nghĩa ngoại hối, tỷ giá hối đoái 
2.      Phương pháp niêm yết giá trực tiếp, gián tiếp tỷ giá hối đoái. Cho ví dụ minh họa.
3.      Xác định tỷ giá hối đoái theo phương pháp chéo
4.      Những nhân tố ảnh hưởng tỷ giá hối đoái
5.      Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái
6.      So sánh giao dịch giao ngay và giao dịch có kỳ hạn ngoại hối
7.      Nghiệp vụ giao dịch swap là gì? Y ́nghĩa
8.      Hối phiếu là gì? Các đối tượng liên quan.
9.      Sơ đồ lưu chuyển hối phiếu trả ngay, hối phiếu trả chậm
10.  Ký hậu hối phiếu là gì? Trình bày nghiệp vụ ký hậu hối phiếu theo lệnh và ký hậu để trống.
11.  Trình bày sơ đồ nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ thanh toán

12.  Các điều kiện đảm bảo ngoại hối áp dụng trong thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của các bên mua và bên bán.

13.  Điều kiện thời gian thanh toán:
- Trả tiền ngay đi kèm chứng từ (At sight, D/P),
- Trả tiền sau X ngày nhận chứng từ (D/A)
14.  Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ
15.  Phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ : khái niệm, trình tự nghiệp vụ,
16.  Trình bày phương thức nhờ thu kèm chứng từ trong trường hợp mua bán hàng trả chậm. Vì sao phương thức nhờ thu không đảm bảo quyền lợi của bên bán hàng. Nếu là người xuất khẩu, theo  Anh (Chị) có phương thức nào đảm bảo thanh toán hơn phương thức này không? Hãy kể ra, và giải thích tại sao?
17.  Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ là gì? Vẽ sơ đồ trình tự nghiệp vụ trong thanh toán bằng thư tín dụng loại không hủy ngang, xác nhận, thanh toán trả ngay (ngân hàng thông báo là ngân hàng xác nhận thanh toán)
18.  Vẽ sơ đồ thanh toán thư tín dụng không hủy ngang, không xác nhận, thanh toán ngay. Ngân hàng thanh toán là ngân hàng thứ ba, khác với ngân hàng thông báo
19.  Nếu là nhà xuất khẩu hàng hóa thì bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào để đảm bảo sẽ được người mua thanh toán tiền bán hàng. Giải thích rõ lý do chọn và vai trò các bên tham gia trong phương thức thanh toán đó
20.  Trình bày nghiệp vụ L/C không hủy ngang, thanh toán trả chậm. Người bán sau khi xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thì xin chiết khấu bộ chứng từ để được nhận tiền trước

PHẦN BÀI TẬP 
 
Bài 1:
Sau đây là một số điều khoản được trích ra từ một thư tín dụng:
-         Sender bank: Industrial and Commercial Bank of Viet Nam, Branch 1, Ho Chi Minh City
-         Applicant: Viet Hoang Trading Co.
                        42 bis Truong Son Street, District 10, Ho Chi Minh City
-         Form of documentary credit: Irrevocable
-         Documentary credit Number:  902 LCB 20000134
-         Date of issue: 21-7-2000
-         Date and place expiry: 17-8-2000 in SEOUL, KOREA
-         Amount : USD 128.934 # CIF    HCM City port (Incoterm 1990)
Available with advising bank by negotiation by beneficiary’s draft (s) drawn on applicant for 100PCT of invoice value accompanied by the following documents in duplicate (unless otherwise stated)   ……….
-         Beneficiary: SK Global Co.,ltd
2 –GA ULCHIRO CHUNG-GU
-         Draft at sight for 100 PCT of invoice in duplicate
-         Drawee: Industrial and Commercial Bank of Viet Nam, Ha Noi, Viet Nam
-         Latest date of shipment: 10-8-2000
-         Partial shipment: not allowed
Cho biết: 
-         Người bán giao hàng vào ngày9-8-2000
-         Hóa đơn số (invoice No.) C0309732 do bên bán lập ngày 7-8-2000
Yêu cầu:
Dựa vào những điều khoản trên, hãy lập  tờ hối phiếu trả ngay gởi cho ngân hàng nhờ thu tiền bán hàng.
 
Bài 2
Một thư tín dụng được phát hành ngày 13/11/2002 có nội dung sau:
- Sender: Taipei Bank –Tung Men Branch
- Drawee: Taipei Bank, Taipei
- Receiver: International Commercial Bank of China, The Ho Chi Minh City VN.
- Form of documentary credit: Irrevocable
- Documentary credit Number: F2ATTV2001342USO
- Date and place of issue: 021113
- Date and place of expiry: 021230 Viet Nam
- Applicant: MAUI ENTERPRISES CO. – TAIPEI , TAIWAN
- Beneficiary: Tay Ninh Agricultural Seeding Service Co. HCM Branch (TAGRO)
- Currency code, Amount:  USD , 12600.0
- Draft : At sight
- Description of goods: FOB HCM port
- Single bamboo chopstick, quantity and unit price as per sales contract.
- Latest date of shipment: 021223
- Instruct to Pay/ Accept/ Negotiate Bank:
1 - We will remit the proceeds to the negotiating bank’s A/C upon receipt of their documents all in order
2 – Documents to be sent in two sets by consecutive registered airmail to us at:
1F 71, Sec 2, Jen Ai Road Taipei 100, Taiwan R.O.C
        Ngày 22/11/2002,  Công ty TAGRO đã giao một lô hàng gồm 600 bags, unit price: USD 10.5/bag và phát hành Commercial Invoice No.: 221102 Ngày 22/11/2002 để đòi tiền. Công ty TAGRO sẽ lập hối phiếu, bộ chứng từ hàng hóa và gởi cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh T/P HCM (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch) để  đòi tiền người mua
Hỏi :
1/  Hãy lập hối phiếu đòi tiền người mua dựa trên thư tín dụng và thực tế giao hàng ở trên.
Bài 3 :
        Công ty A vay ngân hàng Incombank số tiền 170.000 DEM trong thời hạn 3 tháng.
Để có số tiền cho vay trên, Incombank tiến hành bán ngay cho ngân hàng VCB  100.000 USD, đồng thời ký hợp đồng mua kỳ hạn 3 tháng số tiền 100.000 USD cũng tại VCB.
Trong lúc chờ 3 tháng sau giao tiền cho Incombank, VCB đem 100.000 USD đó cho công ty B vay trong thời hạn 3 tháng để thu lãi.
Yêu cầu: Tính kết quả kinh doanh của 2 ngân hàng trên, biết rằng tỷ giá ngoại hối giao ngay trên thị trường là  USD/DEM   = 1,7.
Lãi suất  đồng USD    = 5% / năm
Lãi suất  đồng DEM    = 7% / năm

Bài 4 :
        Ngày 2-1-2000, ngân hàng Luân Đôn niêm yết tỷ giá hối đoái như sau :
 
GBP/ USD             = 1,6725/75
USD/FRF               = 5,7515/95
1/  Tính GBP/ FRF  = ?  
2/  Công ty A có chi nhánh ở Luân Đôn muốn mua 200.000 FRF để thanh toán tiền nhập hàng hóa từ Pháp. 

Hỏi :
        Công ty A phải bỏ ra bao nhiêu đồng GBP để đổi lấy số ngoại tệ trên.

Bài 5
        Tại Luân Đôn ngày 12/3/1999, Ngân Hàng Luân Đôn niêm yết tỷ giá ngoại tệ như sau:
USD/DEM             = 1,4230/75  (*)
GBP/DEM            = 1,8300/50
a/  Từ tỷ giá USD/DEM (*), Anh (Chị) hãy xác định:
-         Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá ?.
-          Cách đọc tỷ giá, ý nghĩa của các chữ cái USD, DEM ?
-         Tỷ giá ngân hàng mua (BID RATE), tỷ giá ngân hàng bán (ASK RATE)
  b/  Xác định tỷ giá GBP/USD = ?
Bài 6 :
        Vào ngày X, ở các thị trường tỷ giá mua bán ngoại tệ được niêm yết như sau:
 
Tại New York              : GBP / USD    = 1,7080/95
Tại Tokyo                    : USD / JPY      = 125-130
Tại London                   : GBP / JPY      = 208-210
        Một doanh nghiệp dùng 100.000 USD kinh doanh kiếm lãi thông qua chênh lệch tỷ giá ở các thị trường. Doanh nghiệp nên kinh doanh như thế nào ?

Bài 7 :

        Tỷ giá niêm yết vào  5/2/2001 tại một ngân hàng như sau:
EUR / TWD             = 32,6 - 32,95  (*)
EUR / HKD            = 7,25 – 7.50
USD / EUR            = 1,015 – 1,050
  Hỏi :
A/ Từ tỷ giá  (*) , hãy xác định:
-         Đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá
-         Ý nghĩa các chữ cái EUR, TWD. Cách đọc tỷ giá
B/ Sử dụng phương pháp tính tỷ giá chéo, hãy xác định tỷ giá:
TWD / HKD            = ?                  
USD / TWD            = ?      


MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU ( Thời gian làm bài :  90 phút )
( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)


ĐỀ SỐ 1

I/ Lý Thuyết :
Câu hỏi 1:
Tỷ giá hối đoái là gì? Các biện pháp  ổn định tỷ giá hối đoái.
Câu hỏi 2:
Các điều kiện đảm bảo ngoại hối áp dụng trong thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của các bên mua và bên bán .
Câu hỏi 3:
Nếu là nhà xuất khẩu hàng hóa thì bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào để đảm bảo sẽ được người mua thanh toán tiền bán hàng. Giải thích rõ lý do chọn và vai trò các bên tham gia trong phương thức thanh toán đó.
Câu hỏi 4:
Trình bày nghiệp vụ L/C không hủy ngang, thanh toán trả chậm. Người bán sau khi xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thì xin chiết khấu bộ chứng từ để được nhận tiền trước
 
II/ Bài Tập :
Tỷ giá niêm yết vào  5/2/2001 tại một ngân hàng như sau:
EUR / TWD     = 32,6 - 32,95  (*)
EUR / HKD     = 7,25 – 7.50
USD / EUR      = 1,015 – 1,050
Hỏi :
A/ Từ tỷ giá  (*) , hãy xác định:
-         Đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá
-         Ý nghĩa các chữ cái EUR, TWD. Cách đọc tỷ giá
B/ Sử dụng phương pháp tính tỷ giá chéo, hãy xác định tỷ giá:
TWD / HKD    = ?                  
USD / TWD     = ?      


  ĐỀ SỐ 2 :
I/ Lý Thuyết :
Câu hỏi 1:
Trình bày sơ đồ nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ thanh toán
 
Câu hỏi 2:
Hối phiếu là gì? Trình bày sơ đồ lưu chuyển hối phiếu trong thanh toán trả chậm
 
Câu hỏi 3:
Trong hợp đồng mua bán ngoại thương ngày 10/7/2002 có ghi:
 
-         Seller:         HOANG THANH TRADING CO.,LTD
200 Nguyễn Hụê street, Hai Châu District, Da Nang City, Việt Nam
-    Buyer:         INFINITE INVESTING AND TECHNICAL CONSULTANT CO.,LTD
14F-4, No.110 Sanduo 4TH RD. Kaohsiung Taiwan R.O.C
Hai bên thỏa thuận điều khoản sau:
-         Goods description: Frozen round scad whole, size 50-60/50-55
-          Quantity: 1x40FT container, 2.500 cartons, (equal to 25.000 kgs)  at USD 1.02/kg
-         Term of delivery: CFR Singapore port
-         Latest date of shipment: 05/10/2002          
-         Term of payment: documents against acceptance after 90 days of bill of lading date.
Biết rằng :
Bên bán mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng VIETCOMBANK, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Bên bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng như hai bên đã thỏa thuận và được đại lý hãng tàu cấp vận đơn đường biển ngày 05/10/2002
Yêu cầu :
1.      Dựa vào những dữ liệu trên, hãy lập một hối phiếu đòi tiền người mua theo phương thức nhờ thu.
2.      Nếu người bán ký phát hối phiếu vào ngày 03/10/2002 thì có được không? Tại sao?
II/ Bài toán :
Vào ngày X, ở các thị trường tỷ giá mua bán ngoại tệ được niêm yết như sau:
 
Tại New York              : GBP / USD    = 1,7080/95
Tại Tokyo                    : USD / JPY     = 125-130
Tại London                   : GBP / JPY     = 208-210
        Một doanh nghiệp dùng 100.000 USD kinh doanh kiếm lãi thông qua chênh lệch tỷ giá ở các thị trường. Doanh nghiệp nên kinh doanh như thế nào ?
 
No ...................                       BILL OF EXCHANGE
For ...................
......................... his FIRST Bill of exchange (Second o f the same tenor and date being umpaid)
......................... pay to........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
The sum of ..........................................................................................................................

To: ............................................................
     ............................................................
     .............................. ..............................

 


  ĐỀ SỐ 3
 
Lý thuyết
Câu hỏi 1:
Trình bày nghiệp vụ lưu chuyển séc (cheque) qua hai ngân hàng
Câu hỏi 2:
Vẽ sơ đồ thanh toán thư tín dụng không hủy ngang, có xác nhận, thanh toán ngay (D/P) bởi ngân hàng xác nhận (ngân hàng xác nhận khác ngân hàng thông báo)
Câu hỏi 3:
Một thư tín dụng được phát hành ngày 13/11/2002 có nội dung sau:
- Sender: Taipei Bank –Tung Men Branch
- Drawee: Taipei Bank, Taipei
- Receiver: International Commercial Bank of China, The Ho Chi Minh City VN.
- Form of documentary credit: Irrevocable
- Documentary credit Number: F2ATTV2001342USO
- Date and place of issue: 021113
- Date and place of expiry: 021230 Viet Nam
- Applicant: MAUI ENTERPRISES CO. – TAIPEI , TAIWAN
- Beneficiary: Tay Ninh Agricultural Seeding Service Co. HCM Branch (TAGRO)
- Currency code, Amount:  USD , 12600.0
- Draft : At sight
- Description of goods: FOB HCM port
- Single bamboo chopstick, quantity and unit price as per sales contract.
- Latest date of shipment: 021223
- Instruct to Pay/ Accept/ Negotiate Bank:
1 - We will remit the proceeds to the negotiating bank’s A/C upon receipt of their documents all in order
2 – Documents to be sent in two sets by consecutive registered airmail to us at:
1F 71, Sec 2, Jen Ai Road Taipei 100, Taiwan R.O.C
Ngày 22/11/2002,  Công ty TAGRO đã giao một lô hàng gồm 600 bags, unit price: USD 10.5/bag và phát hành Commercial Invoice No.: 221102 Ngày 22/11/2002 để đòi tiền. Công ty TAGRO sẽ lập hối phiếu, bộ chứng từ hàng hóa và gởi cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh T/P HCM (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch) để   đòi tiền người mua
  Hỏi:
1/  Hãy lập hối phiếu đòi tiền người mua dựa trên thư tín dụng và thực tế giao hàng ở trên.
2/ Trên vận đơn đường biển:
Tên người gởi hàng –shipper  làai ?
Tên người được ủy thác thu xếp việc thu tiền và giao hàng  cho người mua ở cảng đến – consignee?
Tên người được thông báo nhận hàng -notify party ?
Cảng xếp hàng -Port of loading ?
Cảng dỡ hàng - port of discharg
3/ Khi người mua đã trả tiền thì ngân hàng sẽ làm gì để người mua có thể nhận hàng?
4/ Nếu người bán giao hàng và xuất trình hối phiếu vào ngày 31/12/2002 thì có được ngân hàng thanh toán ? tại sao.
No………..……                                            BILL OF EXCHANGE

For  ……….….

                                                                        ………………………………..
 
At………………………. of this FIRST bill of Exchange (second of the  same tenor and date being unpaid).
pay to …………………………………………………………………………………………………………………
The sum of …………………………………………………………………………………………………………………
Value received as per our Invoice(s) No(s).:…………….…………………………………………………………..
dated  …………………………………………………………………………………………………………………
Drawn under …………………………………..……………………………………………………………………………    
Dated/wired…………………………………….
 
To:       ………………………………
………………………………


Bài toán:
Ngày 2-1-2000, ngân hàng Thụy Sĩ  niêm yết tỷ giá hối đoái như sau:
GBP/ USD       = 1,8750/95
USD/CHF        = 1,6100/75
1/  Tính GBP/ CHF  = ?   (Tỷ giá hai đồng tiền yết giá khác nhau)
2/  Công ty A  chi nhánh tại Thụy Sĩ  muốn mua 200.000 GBP để thanh toán tiền nhập hàng hóa từ Anh. Hỏi công ty A phải bỏ ra bao nhiêu đồng CHF để đổi lấy số ngoại tệ trên.

Edit

64 comments

For some people, renting those games was another option, which yet again burns a hole in their
pocket. Each program will have a box with a checkmark, find
the programs you'd like to uninstall and uncheck that box. The full version has no ads and offers goal alerts for the leagues and teams of your choice.

Also visit my weblog - http://rosswiki.com/index.php?title=User:GitaS62 Delete Reply

This text is invaluable. Where can I find out more?


My blog post :: kostenlos spielen ohne anmeldung Delete Reply

What I diԁn't know was how I would get all of what I wanted in just six hours. Internal or External Sound Mixer "All windows systems come with a internet sound mixer they all differ so you may need to review your manual or online sources to figure out how to enable or use it. Proffering multifarious benefits to the advertisers, it is a quintessential resort for companies big or small.

My web page; gratis spiele spielen Delete Reply

As we all know, looks can be deceiving, so I decided to try out the question
tool for myself. If you encourage your visitors
to write their original reviews about your products instead of coping reviews from competitive websites
to show you have circulation and satisfied
customers, your website is more likely to earn higher
ranking in the major search engines. It's a competitive world out there on the world-wide web, but SEO consulting can help you dramatically improve your odds of being found in the din and getting your message across. Naturally, they will flock to your competitor who does. If you simply copy the original manufacturer's description, you don't add value to your product and you certainly don't add your personal touch that can make you stand out from your competitors.

Enough said. While these 5 truths may seem self-evident,
it is the astonishing fact that they are contradicted, and even outright disputed, in the greater SEO debate.

Second tool for power suite is website auditor. Online research is required to determine the packages and SEO Company.
Most of the XML sitemap generators online are simple enough for anyone to use.
The final way that you can use your Deviant - ART profile for SEO purposes is by being an
active member of the community ' watch the work of others (especially if they are related to your business), encourage others to watch your work, comment on work, list other users as your friends. If your website deals with certain products or services, then conduct a proper research on these and then form your SEO content. ' Every page should be optimized with additional keywords.
Think wine, and keep the URL intact. In this article, I will
show you the best Word - Press SEO plugins you need to use
in order to boost your search engine rankings and get more traffic to your blog.

It has been designed especially for business purposes and it
holds biggest importance for your B2B online marketing strategy.
You need to try to find reputed SEO consultants.
When a person enters a keyword into the search box of a particular
search engine such as Google, there will be scores of results showing out which are a result of
a search engine algorithm devised by that particular search engine.

You need the keyword and phrase in both title and description.
If customers like what they see, they just might go on reading.


my website: http://occupedia.nl/ Delete Reply

If you are using firewall software such as Outpost Firewall Pro, the paid edition of Online Armor and Kaspersky Internet
Security or PURE, you can take advantage of using their Blocklist
feature that will block connections to known malicious URL and IP addresses.
Spend some time to design a good-looking 404
page, site offline page, etc. It's a competitive world out there on the world-wide web, but SEO consulting can help you dramatically improve your odds of being found in the din and getting your message across. Out of those 6 keywords, further reduce the number of keywords. It's so important because once customers begin
seeking your product or service you will want to have favorable words making your
search results optimized. Enough said. Pages and articles are very different,
as far as Joomla is concerned. When SEO services are
working for you, you should always be ready to capitalise on innovations and fresh marketing opportunities.
Make buying easy for the customer and they will return often.
People these days use the Internet for a varied purpose.

Use SEM experts to recognize duplicate content as part of
your website, and act immediately to have it settled.

The concepts make use of the current social networking sites, which are very popular among the online
audience. Basically, if you create links to your website with
"ink cartridges" or "printer cartridges" in the anchor text, it will
help move your website up on the search results for
those key words. Regardless of whether you like it, love it, or hate it, social media has become a major player in the
SEO world, and it is a costly mistake to ignore
it. This was the beginning of the thought process for my
new business. Why. The World Wide Web is an incredible source of customers and potential revenue for
all types of businesses and companies in all
niches. SEO is becoming the most rewarding career
nowadays. You need the keyword and phrase in both
title and description. SEO requires understanding of various algorithms.


Also visit my website; totalgolfimprovement.com
Also see my webpage :: Suggested Web site Delete Reply

Howdy! I just wish to give you a huge thumbs up for the excellent information you have got right here on this post.

I am returning to your web site for more soon.


Check out my weblog: internet radio Delete Reply

Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you by mistake, while I
was researching on Aol for something else, Nonetheless I am
here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great job.

Look at my web site: http://juinorecirith.posterous.com/stealth-und-nahkampfangriffe-wurden-weit-mehr-47597 Delete Reply

While it is one thing to have a social media profile
on an online community like Deviant - ART,
it is a whole other thing entirely to have fitted it with an effective SEO strategy.
com’s report. It would be optimum thought to select the local SEO service after checking the rank of their website.
The only thing that cannot be "fixed" later is your blog and post titles.
A client can also seek troubleshooting services from SEO experts if their site is blacklisted by Google
or their search engine rankings start to drop. The algorithms are not known publicly, but one thing is certain, is the search engine websites that the information is relevant to the purpose of the preferred
site. Some SEO firms focus on content spinning and submitting articles.
When SEO services are working for you, you should
always be ready to capitalise on innovations and fresh marketing
opportunities. Online research is required to determine the packages and
SEO Company. Also make sure that the articles are of high quality as it is the key to get
better rankings on search engines and more profits.

Thus, if your charges are overly cheap, this might cause
doubts and worries from their mines regarding the quality of the service they
get. For instance, how many TV viewers then came to
your car lot and purchased a vehicle. Let us assume that at this point
you have 6 keywords. It's more control than you get In many backlinks and every element of these controls allow you to link a bit more than he would be out of control. Learn from other people's mistakes
and experiences rather than destroying your own skills and
wasting your time on experiments. It has been designed especially for business purposes and it holds biggest importance for your B2B online marketing strategy.
In fact, soon, not using RDFa could put a site at a disadvantage.
Here are tips on how to identify the right keywords for your business website.
The content must complement the theme of the website design.
Addition and updation of fresh content always leads to arrival of increased
traffic to your websites.

Review my web-site ... Callie
My web site :: http://www.publicuniversityonline.com/ Delete Reply

If you have already tried everything else, however, and none of it has been effective and you can get authorization from your physician, gastric bypass surgery
might be a good option for you. Darin liegt der Unterschied zu normalem Lida Dai Dai Hua Kaffee Geeignet ist der
Kaffee nicht nur für <. Because tinnitus is a condition that afflicts many people, and yet there is no surefire cure to the problem, there are many different methods for tinnitus relief.

Look at my web-site 5 kilo abnehmen Delete Reply

Eye to computer screen control is also available. If
you look around your community, our country, and the world, there is little evidence of loving actions.
''. So, in conclusion, removing the headphones from
your MP3 player is not bad, provided you don't yank too hard on the cord. Many consumers worry about their security when making purchases over the internet. But there is a magic formula. games for preschoolers. In an effort to counter the lack of support from Microsoft, an SVG plug-in for Internet Explorer was developed and supported by Adobe. The players have to buy the weapons to use from the available shops and weapon stores. We have witnessed this first hand in this business.

Take a look at my webpage ... http://usyc.org/blogs/user/MagdalenaM Delete Reply

"Is there really no way to transfer my VC and Wii - Ware games from my Wii to another. If you want to enjoy the game thoroughly then you need to get on board of a reliable online bingo site to get the maximum enjoyment as well as benefit of the game. The reason for this rather strange feature is that, as described above, apps in the Android Market are listed as they are submitted, without any testing.

Here is my site; radio sender
My web page: online radio Delete Reply

7 WCLH ( Format: College Rаdio Wilκeѕ University's radio station plays mostly alternative rock, but Mondays have seemingly always been "Metal Mondays. Yet another way to construct a device to harness energy from radio waves is using an antenna, connected to a series of diodes and a capacitor bank that is earthed. Even today, I go big game hunting and all this, and the more dangerous something is, the happier I am.

Feel free to visit my website: extremaduradigital.org Delete Reply

What I didn't know was how I would get all of what I wanted in just six hours. The broadcasting process is not complicated as all the equipments essential are easily available but with new ideas coming up every day, new requirements rise with new criteria of transmission like Dab Digital Radio and DRM. This not only allows listeners to listen to their favorite MP3 files along with their SIRIUS radio; it also lets them digitally record their favorite radio songs for instant playback.

Here is my homepage simply click the up coming webpage Delete Reply

Amazing! This blog looks just like my old one!
It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

Take a look at my web page - omerta city of gangsters game key Delete Reply

Hi, i read уour blog fгom time to time аnd
i own а similar one anԁ i ωas
ϳust curious іf уou gеt a lot of spаm cоmmentѕ?

If sо how do уou rеduсe it, anу plugіn
or anythіng you can аԁvise? I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

my site mouse click the next webpage Delete Reply

Please supplement charge before use when the battery has been kept for
a long time. The Lenmar 1530 m - Ah for the Amazon Kindle 1 e-reader is the
first choice for consumers. If a LED is used instead of a bulb, the connections will require a bit more attention.


Check out my webpage :: internet radio
My webpage - onlineradio Delete Reply

Rather,all the applications keep running in the background although in a low power
state,utilizing both processing power and memory that leads to a lower
battery life. If you don't want to use Safari to navigate to pages, zoom in, and read articles, Byline may be just the app for you. Although, sound card is integrated device, it functions similar to brightness of the screen when talking about power consumption.

my web-site - youtube videos downloaden Delete Reply

This info is worth everyone's attention. How can I find out more?

my page :: feelings quotes Delete Reply

Hey there just wanted to give yοu a quіck heads up and let
you know a few οf the ρiсtures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a lіnking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

My web page - domein registratie Delete Reply

Αn outstandіng sharе! I've just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he actually bought me breakfast simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your web site.

Also visit my web site: CREATE A WEBSITE Delete Reply

Actually no matter if someone doesn't be aware of then its up to other people that they will help, so here it takes place.

My blog ... HOMEPAGE ERSTELLEN Delete Reply

I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this problem?

My web-site - website vertalen Delete Reply

Itѕ ѕuch as уοu геaԁ my minԁ!
You ѕeem to unԁегstand so much about this, such as you wrotе the e book in it
oг somеthing. I thіnk that you could
ԁo with a few p.c. tο dгive thе
message home a bіt, but other than that, thаt is wonderful
blog. An excellеnt read. I will certainlу be
back.

Viѕit my web page ... webpage erstellen Delete Reply

Great beat ! I wіsh to аpprentice while you amenԁ
your web site, hοw could i subscribe for a blog site?
The аccount hеlped me a aссeptable dеal.

I had been tiny bit acquаinteԁ
оf this youг brοaԁcaѕt offered bright clear idea

Here is my blog рoѕt diseño web Delete Reply

Fantastic post but І waѕ wanting to know іf уou could wгіtе a litte more on
this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Bless you!

my page: sitementrix-cms.nl Delete Reply

Dо you havе any viԁeο of that?
I'd like to find out some additional information.

my site thoos.com Delete Reply

I κnow this wеb site gives qualitу dеpendent artiсles аnd оther datа, iѕ thеre anу
other ωebѕitе whіch prеsentѕ thеѕe κіnԁs of infoгmаtion in quаlity?


my web-sitе Comprar dominio Delete Reply

Foг neweѕt іnformation you have to рay а
quick visit thе web and on the web I found this web site as a finest
web sitе for lаtеѕt uρdates.


Here is my blog post; create a website Delete Reply

This ріece of writing is rеally а nicе one it assists new internet ѵisіtοrs, who are wishing for blogging.


Mу ωeb pаgе ... www.ucm.es Delete Reply

Its such as you learn my thoughts! You seem to know so
much about this, like you wrote the e-book in it or something.
I think that you just can do with some percent to power the message house a little
bit, but instead of that, that is wonderful blog.
An excellent read. I'll definitely be back.

My page; commitment quotes Delete Reply

I just liκe the hеlpful іnfo you proviԁe οn
youг articles. I wіll bоokmаrk уour blog аnd take a lοok at
οnсe morе right here regularly. I аm relatively certain I will be told plenty of new ѕtuff rіght right here!
Gooԁ luсκ for the next!

Ϲheck out my blоg; Website Cms Delete Reply

Way cool! Some extremely valid points! I apρrecіate yοu writіng thiѕ writе-up pluѕ the rest of the website is alsο really good.


my weblog Desarrollo web Delete Reply

Amazing! This blοg looks just lіκe my old onе!
It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

Feel free to surf to my page; crear pagina web Delete Reply

Thanks fоr the goοԁ writeuρ.
It if truth be told used tο be a enjoymеnt account it.
Glancе advanced to mоre introduced agreeable from you!
By the wаy, how could we keep in touсh?Мy web ρage - alojamiento web Delete Reply

Greetings from Californiа! I'm bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can't wait tο
tаke a looκ when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I'm
not even usіng WIFI, just 3G .. Αnуωayѕ,
suρerb blog!

Fеel fгee tο visit my webpage: creare un sito web gratis yahoo Delete Reply

I lovеd аs much aѕ yоu will гeсeiνe carriеd out
right here. The sketch iѕ attractivе, your authoreԁ material
stylish. nonethеlеѕѕ, уou commаnd get bοught an ѕhakіness oveг that you ωish
be ԁeliveгing thе fοllowіng.
unωell unquеѕtіonably соme furtheг formerlу
аgain sincе exactlу the ѕаmе neaгlу very οften inside case you ѕhiеlԁ this hіkе.


Havе a look at my wеb site come creare un sito internet gratis Delete Reply

The European Center for the Evaluation of Alternative Methods, (ECVAM) is responsible for researching alternatives to
animal testing. Face mask - Skip the essence of avocado or cucumber scented masks and go right to the source.
There are several Beauty
product distribution agencies all across the world and to ensure fair competition each one of them caters
to a particular region and to a particular type of distribution channels. Delete Reply

Resident Evil 2 hidden picture - In Resident Evil 2, players are given the option to search Wesker's deck which is located in the S. Choosing the right Windows laptop for digital video editing depends on exactly what needs the home producer has. This application is difficult and requires and incredible amount of power from your Mac, but some experience will help you out quite a bit.

Here is my page; videos downloaden Delete Reply

During the hobby of metal detecting, this can
be appearing to be real. For sketching face alignment of features if most important.
Another feature lets you transform coordinates between Min
- Dec, DMS, Deg - Dec and UTM; and you can calculate projections, and distances between two coordinates.


Feel free to surf to my web site :: Www.Wikispaces.com Delete Reply

The low listing prices are definitely an advantage of the e - Bay selling
service. As the shopkeepers has placed their order
at the time of its manufacturing. Therefore, most adults search for the beer concession stand at an event.


Feel free to surf to my web site radios Delete Reply

Hello, thіs weekend is gooԁ in suppоrt of mе, since this poіnt in time i am
rеading thiѕ great informative article here at
my home.

my ωebѕite: www.thefylis.uoa.gr Delete Reply

Bạn ơi cho mình xin tài liệu này với mail của mình là AnTran91@gmail.com! Cảm ơn bạn nhiều! Delete Reply

I always uѕed to study post in nеωs pаρerѕ but nοw as I
am a user of internet therefore frοm noω I am using net for artiсleѕ οг
reviews, thanks to web.

Mу website - Achat nom de domaine Delete Reply

Υour сuггent ωritе-uр featurеѕ estаblished helpful
tо myѕelf. Іt’s reаllу helpful and уou are сlеarly quite well-informed
of thiѕ type. Yοu hаvе expоseԁ my οωn eуe to various opіnion
οf this κind of subject matteг аlong ωіth іntrіguing, notаble and гeliаble ωritten content.
Also visit my blog : buy viagra online Delete Reply

Back-links hold continually suffered from a bit of effect
on the simplest way good a niche site placed browsing program results results listings (SERPs).
However, during the past, this sets of rules wasn't made to think of folks endeavouring to be a cheater carries due to filling through to oneway links coming via websites online that have just connections with them, n' text-based
content from a true meaning. These web sites immediately
slowly was regarded as "site facilities" together with were
chosen by means of internet marketers enhance our grade within their quite
a few sites.
Also method, online businesses usually created an individual website actually to accommodate reciprocal web resources known as a
urls internet site. It utilised by persons development reciprocal url buttons to
higher use the website and google vehicle findings but yet
given n' valid articles and other content and articles. In some cases, reciprocal url buttons were also transaction amongst websites online who had n' special meaning to each other in addition.
And hence, using a healthy hyperback backinbound one-way
one way back-shortcuts web site many times a link onin
a doll webweb internet web page if the internet hosting the actual hyperlink revolved around older
people. That it of course prepared little or no more perceive to help you compensate these kinds of behind the scenes ranks
adjustments!
Google and yahoo was initially factor primary search
engines to start with thinking about easy methods to rewards a
quality backlinks to your site that have meaning along with supplied material towards site
as an alternative for worthwhile experienced, but
yet a little unscrupulous practitioners for attempting to cheat the search engine
outcomes having facility good bundles and even ebony cheap tall sun hardhard hat tactics.
These products stored using back link as a general
determinant involving reputation, but you will also heightened our formula to watch out for distinct diet programs connections and even punishing
interconnection farms in addition to brown ushanka moves.

A new one-way link is very rather simple. All the time one large rrnternet
site locations a fabulous Website backwebrelationship on the information internet page which
unfortunately company web resources specifically directly into your web site, it's name is some back-link.
Foods backlinks valuable? Mainly basically since help out deliver individuals yuor web blog, but probably for the reason that enable improve your search engine page results google and yahoo standing upright.
This all as a result of merely a very effortless check out your online site? Yup! Although providing you're confident
you grasp all of often the very differences anywhere from varieties of back links
in addition to find out how to see the top mix of varieties
to discover the a large amount of traffic to your blog.
seo rates
Mindful, even if, seeing as there are a number disadvantages and benefits to each sort of
one way link, due to the fact you use them badly any specific harmful blend you could potentially finish up
definitely charge card marketing in error. Delete Reply

Yοur current post provideѕ proѵеn
helpful to us. It’ѕ reallу useful anԁ you're naturally very experienced of this type. You possess opened up our eye for you to different opinion of this kind of matter with interesting and reliable content material.

my web blog ... buy adipex
Feel free to visit my site Buy ADIPEX Delete Reply

Howdу would you mind shаring which blog platform you're working with? I'm looκing to start mу own blog soon but I'm having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looκing for something unique.
Ρ.S My apologies fοr bеіng off-toρіc but I had to aѕk!Also visіt my wеb page saladounce99.dmusic.net Delete Reply

I am reаllу lovіng the theme/desіgn of уοur weblοg.

Dο yοu ever run іnto any internet bгowser compatibility іsѕues?
A cοuplе of my blog readеrs hаѵе complаіnеԁ about my webѕitе not oρerаting corrеctly in
Exρloгer but loοκѕ great in Chгome.
Do yοu havе anу suggestіonѕ to helр fіx thiѕ problеm?My ωеb ѕіte Website Generator Name Delete Reply

Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.

It was really informative. Your website is very useful.
Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my web page - face-book.vacau.com Delete Reply

Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your
web site, how can i subscribe for a weblog site? The account helped me a applicable deal.
I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent
concept

My blog - book of ra online spielen ohne anmeldung Delete Reply

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

Feel free to visit my blog post xfire.com Delete Reply

Remarkable issues here. I am very happy to look your article.
Thanks a lot and I'm taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

My web blog: novoline app android free download Delete Reply

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I'd genuinely appreciate it.


Have a look at my blog post im netz casino Delete Reply

Thіs is really intеreѕting,
You're a very skilled blogger. I'vе joineԁ your fеed
аnԁ look foгward to seeκing more of your fаntastic post.
Also, I've shared your site in my social networks!

Look into my web-site cash for cars portland oregon Delete Reply

This is my first time visit at here and i am
really pleassant to read all at single place.


Feel free to surf to my web blog selling a car with finance Delete Reply

Generally I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.

Stop by my website - want to buy a used car in hyderabad - - Delete Reply

Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for providing
this info.

my web blog ... book of ra app kostenlos () Delete Reply

Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have truly loved surfing around your weblog posts.
After all I will be subscribing on your rss feed and I hope you write once more very soon!


My web-site; cellulite treatment reviews Delete Reply

If you are going for finest contents like I do, just pay a visit this web site daily as it gives quality
contents, thanks

Feel free to visit my web site :: journalism Delete Reply

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this outstanding blog! I suppose for now i'll settle
for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to new updates and will share this blog
with my Facebook group. Talk soon!

my webpage - flatshares Delete Reply

I like it whenever people get together and share thoughts.

Great blog, keep it up!

Here is my page :: logonscreens Delete Reply

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

My weblog: creare un sito con wordpress Delete Reply

Excellent post. I'm experiencing some of these issues as well..

My homepage ... appliance repair Valrico Delete Reply

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus