You are here: Home TT Quốc Tế

Tài liệu INCOTERMS® 2010

Incoterms của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã trở thành cẩm nang tra cứu không thể thiếu của các doanh nhân, doanh nghiệp khắp thế giới. 10 năm đã qua kể từ khi Incoterms 2000 có hiệu lực, môi trường kinh doanh toàn cầu, tập quán thương mại quốc tế, vận tải, công nghệ thông tin, vấn đề an ninh...đã có nhiều thay đổi. Đáp ứng yêu cầu của thương mại quốc tế và nội địa ngày càng tăng, ICC, với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật pháp và thương mại đã soạn thảo và xuất bản Incoterms 2010. INCOTERMS® 2010 là lần sửa đổi thứ tám đối với INCOTERMS kể từ khi bộ qui tắc này ra đời vào năm 1936.

Bộ qui tắc INCOTERMS® 2010 có  thay đổi nào mà bạn cần lưu ý?
1. Bỏ 4 điều khoản (DAF, DES, DEQ và DDU) và đưa vào 2 điều khoản mới
(DAP - Delivered at Place và DAT - Delivered at Terminal).
2. Chính thức tạo ra hai loại INCOTERMS - (1) các qui tắc áp dụng cho bất cứ phương thức vận tải nào, và (2) các qui tắc áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa (INCOTERMS 2000 có 4 loại).
3. Chính thức thừa nhận rằng những qui tắc này có thể sử dụng cả trong thương mại quốc tế và thương mại nội địa (nếu phù hợp). Điều khoản EXW được nói rõ là chỉ phù hợp cho thương mại nội địa.
4. Nêu rõ tham chiếu đến việc sử dụng "các phương tiện ghi chép điện tử có giá trị tương đương ", nếu như các bên đồng ý như vậy, hoặc đó là tập quán thương mại.
5. Sửa đổi điều khoản bảo hiểm để phản ánh những thay đổi đối với Các điều khoản bảo hiểm chuẩn (Institute Cargo Clauses (theo những thay đổi gần đây đối với các điều khoản bảo hiểm LMA/IUA2 vào năm 2009).
6. Phân bổ các nghĩa vụ tương ứng của các bên trong việc cung cấp hoặc hỗ trợ để lấy được các chứng từ và thông tin cần thiết nhằm thông quan liên quan đến an ninh.
7. Trách nhiệm đối với các khoản phí xếp hàng tại ga/trạm được phân bổ rõ ràng.
8. Bao gồm nghhĩa vụ "mua" hàng hóa để phản ánh những thông lệ hiện nay trong mua bán hàng theo dây chuyền (mua bán hàng đã được xếp lên tàu – có nghĩa là hàng đã ở trên boong tàu).
Link Down: 
Mỗi phần đều có bản tiếng anh và tiếng việt, click vào EN và VN để download bản mình cần.
Password: a2ftu.info
1. INCOTERMS 2010 Changes Summary (EN or VN)
2. INCOTERMS 2010 Introduction (EN or VN)
3. INCOTERMS 2010 Payment Method (EN or VN)
4. Insurance and INCOTERMS 2010 (EN or VN)

1-New Incoterms 2010 Part 1- New terms and Structure2-Incoterms® 2010 Part 2 - Revision Rationale


3--10 Tips on Using Incoterms® 2010 - Incoterms Series Part 3


4--5 main Changes in Incoterms® 2010


5--Maritime Incoterms NOT for Containers - Incoterms 2010 Videos Part 5
Edit

1 comment

chào a thắng, e cũng là 1 ftuer. link die het rui a thang oi.a up lai dum e duoc khong ạ? e cám ơn a nhiều Delete Reply

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus