You are here: Home TT Quốc Tế

Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange


Mẫu hối phiếu

 Vui lòng nhấn Like Facebook Fanpag và G+ để chia sẻ  nếu thấy có    ích với bạn!
A bill of exchange is a written order by the drawer to the drawee to pay money to the payee. The most common type of bill of exchange is the cheque, which is defined as a bill of exchange drawn on a banker and payable on demand. Bills of exchange are used primarily in international trade, and are written orders by one person to his bank to pay the bearer a specific sum on a specific date sometime in the future.Để thống nhất trong việc lưu thông hối phiếu từ trước tới nay các nước tư bản đã ban hành các luật về hối phiếu như:
-  Luật hối phiếu Anh ban hành năm 1882: "Bill of Exchange Act of 1882" (BEA)
-  Luật thương mại thống nhất Mỹ, 1962 "Uniform Commercial Codes of 1962" (UCC)
   Việt Nam đang sử dụng áp dụng công ước này.

a)- Khái niệm:
Hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ ký phát để đòi tiền Nhà nhập khẩu, người mua, người nhận cung cấp dịch vụ và yêu cầu những người này phải trả một số tiền nhất định, tại một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định cho Người thụ hưởng có quy định trong hối phiếu, hoặc theo lệnh của người thụ hưởng này trả cho người khác.

b)- Các thành phần có liên quan:
- Người ký phát hối phiếu: Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ.
- Người chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu: (Theo thanh toán tín dụng chứng từ là Ngân hàng mở L/C, theo phương thức nhờ thu là Nhà nhập khẩu, người mua, người nhận cung cấp dịch vụ).
- Người hưởng lợi: Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ (hay một người khác được chỉ định)

c)- Đặc điểm của hối phiếu:
- Tính trừu tượng:  Trên tờ hối phiếu có ghi số tiền trả cho ai, thời gian, địa điểm phát sinh hối phiếu mà không ghi rõ nguyên nhân phát sinh hối phiếu, tức nội dung kinh tế của hối phiếu.
- Tính bắt buộc:  Người trả tiền bắt buộc phải trả tiền hối phiếu mà không được từ chối vì bất cứ lý do gì.  Tính bắt buộc của hối phiếu được pháp luật bảo đảm.
- Tính lưu thông:  Hối phiếu có thể chuyển nhượng từ tay người này sang tay người khác thông qua thủ tục ký hậu hối phiếu trong thời gian hiệu lực của hối phiếu.

d)- Hình thức của hối phiếu:
Hình mẫu của hối phiếu dài hay ngắn không hề ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của nó.  Hối phiếu được viết tay hay in sẳn theo mẫu đều có giá trị, thông thường người ta sử dụng hối phiếu in sẳn có các khoảng trống để cho người ký phát điền vào những nội dung cần thiết.  Tuy nhiên, khi điền vào, ngôn ngữ tạo lập hối phiếu phải bằng một thứ tiếng nhất định và thống nhất với ngôn ngữ đã in sẳn trên mẫu.  Thông thường là bằng tiếng Anh.
- Không được viết lên hối phiếu bằng bút chì, mực đỏ hay mực dễ phai.
- Hối phiếu được lập thành 01 hay nhiều bản.  Thông thường, người ta lập thành hai bản.  Bản thứ nhất có ký hiệu là (1), Bản thứ nhì có ký hiệu là (2).  Hai bản này đều có giá trị ngang nhau, nhưng chỉ có một bản có giá trị thanh toán.  Đối với những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn, hối phiếu có thể được lập thành ba hay bốn bản.  Những bản này cũng có giá trị ngang nhau.  Tuy nhiên, chỉ có bản đến trước là có giá trị thanh toán và những bản còn lại sẽ mất giá trị hiệu lực thanh toán.  Hối phiếu không có bản chính hay bản phụ.

e)- Nội dung hối phiếu(chỉ khi thỏa mãn  những cái này thì BE mới có giá trị)
Theo công ước Geneva 1930 (ULB), một hối phiếu được coi là có giá trị khi có đủ 8 nội dung sau:
 • Tiêu đề hối phiếu:  Hối phiếu phải ghi tiêu đề là Bill of Exchange hoặc  Drafts.
 • Địa điểm và ngày ký phát hối phiếu:  Thông thường, địa điểm ký phát hối phiếu là nơi ký phát hối phiếu hay một nơi khác vì nơi lập và nơi cư trú của người ký phát hối phiếu có thể khác nhau.  Nếu trên hối phiếu không có ghi nơi ký phát hối phiếu thì địa chỉ bên cạnh tên của người ký phát được coi là địa điểm ký phát hối phiếu và nếu trên hối phiếu không ghi địa chỉ của người ký phát hối phiếu thì hối phiếu đó không có giá trị.
   Ngày ký phát hối phiếu có ý nghĩa quan trọng.  Nó chính là thời điểm xác định việc thành lập hối phiếu, đồng thời cũng là cơ sở xác định kỳ hạn trả tiền của hối phiếu.  Nó cũng là cơ sở để xác định thời hạn tối đa để xuất trình bộ chứng từ, đồng thời là cơ sở kiểm tra tính đồng nhất của bộ chứng từ.  Thông thường, ngày ký phát hối phiếu là ngày xuất trình Bộ chứng từ cho ngân hàng thanh toán.  Trường hợp thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ, thì ngày hối phiếu không được trước ngày giao hàng ghi trên vận đơn (B/L), hóa đơn (Invoice) và cũng không thể sau ngày quá hạn của giá trị của thư tín dụng (L/C).
 • Kỳ hạn trả tiền:  Là ngày mà người trả tiền có nhiệm vụ trả tiền.  Có hai loại. (thông thường được thể hiện bên cạnh hoặc phía dưới tiêu đề hối phiếu).
Trả tiền ngay: Có nghĩa là việc trả tiền được thực hiện ngay khi nhìn thấy hối phiếu, vì vậy trên hối phiếu sẽ thể hiện là: "At sight of this first B/E of Drafts"
Trả tiền sau: (Time-Usance BE)Việc thực hiện trả tiền được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định
Ví dụ:  - Trả sau X ngày khi nhìn thấy hối phiếu: "At X days after sight"
           - Trả sau X ngày kể từ ngày ký phát: "At X days after signes"
           - Trả sau X ngày kể từ ngày vận đơn: "At X days after bill of lading date"
           - Trả trong một ngày cụ thể trong tương lai: "On..(date) of this...firt or second B/E"
 • Người thụ hưởng:  Tên họ, địa chỉ của người thụ hưởng phải được ghi rõ ràng, đầy đủ.  Theo luật quản chế ngoại hối ở Việt Nam, người thụ hưởng hối phiếu là các ngân hàng thương mại có chức năng kinh doanh ngoại hối và phải được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.
 • Người trả tiền hối phiếu(người bị ký phát):  Tên họ người trả tiền phải được ghi rõ ràng, cụ thể và ghi vào sau chữ "To:".  Nếu sử dụng phương thức thanh toán Nhờ thu, sau "To:" phải ghi tên nhà nhập khẩu.  Còn khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ thì sau "To:" sẽ ghi tên Ngân hàng mở L/C và đồng thời, cần thể hiện thêm Số L/C, ngày phát hành L/C.
 • Người ký phát hối phiếu:  Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hối phiếu được ghi bên phải góc dưới của hối phiếu.  Chữ ký của người ký phát hối phiếu phải là chữ ký của người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý thể hiện ý chí cam kết của họ nên sẽ do chính tay người lập hối phiếu ký.  Yêu cầu phải ký chữ ký thông dụng trong giao dịch.
 • Địa điểm thanh toán:nếu không có quy định khác thì đó là địa điểm của người bị ký phát
 • Lệnh thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán vô điều kiện một số tiền nhất định
f)- Chấp nhận hối phiếu:  Là một hình thức xác nhận việc bảo đảm thanh toán của người trả tiền đối với hối phiếu khi đến hạn thanh toán.  Sự chấp nhận hối phiếu được thực hiện bằng cách:  Người trả tiền ghi vào mặt trước, góc dưới bên trái của hối phiếu sau dòng "To:" bằng chữ: "Accepted" kế đó là chữ ký của người trả tiền.  Trường hợp, mặt trước đã đầy kín chữ, thì việc thủ tục này sẽ thực hiện ở mặt sau hối phiếu.

Chú ý:  Tuy nhiên, người trả tiền vẫn có quyền từ chối, không chấp nhận hối phiếu nếu có nguyên do chính đáng, chẳng hạn như hàng hóa thực nhận không đúng với hợp đồng đã ký kết về số lượng, chất lượng, chủng loại, hoặc Bộ chứng từ thanh toán bất hợp lý, không nhất quán, không phù hợp với những điều khoản, điều kiện đã được quy định.
Một hối phiếu có kỳ hạn, nếu đã được ký chấp nhận, sẽ đảm bảo sự tin cậy trong thanh toán và sẽ dễ dàng lưu thông thuận lợi hơn trong việc chuyển nhượng.

g)- Ký hậu hối phiếu:(Endorsement) - Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn
     Đây là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hối phiếu từ người thụ hưởng này sang người thụ hưởng khác.  Người ký hậu (Endorser) ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ hối phiếu và trao cho Người được chuyển nhượng (Endorsee). Việc ký hậu, thể hiện dưới các hình thức:
 • Ký hậu để trắng (Blank endorsement):  Không chỉ định cụ thể người thụ hưởng kế tiếp là ai, mà chỉ ký tên mà thôi.  Với hình thức này, người nào cầm được hối phiếu, coi như là người thụ hưởng tiếp theo.
 • Ký hậu theo lệnh (To order endorsement):  Loại chỉ định một cách suy đoán người thụ hưởng hối phiếu, thường được ghi như sau: "Pay to the order of Mr. A"
 • Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement):  Còn gọi là ký hậu đích danh.  Trong hình thức ký hậu này, Người chuyển nhượng nêu rõ đích danh người thụ hưởng tiếp theo và chỉ có người đó mà thôi: "Pay to Mr.A only"
 • Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse endorsement):  Loại này, người được chuyển nhượng không được quyền đòi lại tiền của người chuyển nhượng cho mình nếu người trả tiền từ chối trả tiền.
 • Ký hậu bảo lưu (Conditional endorsement):  Loại ký hậu có điều kiện, đòi hỏi người được chuyển nhượng phải thực hiện một số điều kiện do người chuyển nhượng đề ra.

h)- Bảo lãnh hối phiếu: (Guarantee-Aval) - Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn
     Đây là sự cam kết của người thứ ba về khả năng thanh toán hối phiếu cho người thụ hưởng khi đến hạn trả tiền.  Thông thường người bảo lãnh hối phiếu là các Ngân hàng.  Việc bảo lãnh sẽ được thực hiện bằng cách ghi vào chữ "bảo lãnh"(good as aval) và ký tên vào cả mặt trước và sau của tờ hối phiếu.
     Tại một số quốc gia, người ta có thể thực hiện việc bảo lãnh bằng một văn bản riêng, gọi là bảo lãnh bí mật.
     Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, hối phiếu có ghi "theo thư tín dụng số: ...., mở ngày:... bởi ngân hàng mở thư tín dụng là:........", về bản chất, đây cũng là một hình thức bảo lãnh hối phiếu.

i)- Kháng nghị (protest):  Khi đến hạn mà người trả tiền không trả tiền, Người thụ hưởng có quyền kháng nghị người này trước pháp luật.  Giấy kháng nghị phải do người thụ hưởng lập trong thời gian không quá 24 giờ kể từ ngày đến hạn thanh toán hối phiếu.  Trong giấy kháng nghị này ghi rõ nguyên văn nội dung của tờ hối phiếu cùng với việc chấp nhận, ký hậu, bảo lãnh (nếu có) có xác nhận của công chứng viên.

j)- Chiết khấu hối phiếu (Discount) - Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn 
    Đây là một hình thức tín dụng dựa trên cơ sở tờ hối phiếu.  Là một nghiệp vụ của Ngân hàng, trong đó, Người thụ hưởng xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho Ngân hàng, để nhận lại ngay một số tiền thấp hơn số tiền đã ghi trên hối phiếu.  Trường hợp cả hai bên đều đồng ý, Người thụ hưởng sẽ thực hiện nghiệp vụ ký hậu để chuyển nhượng hối phiếu đó cho ngân hàng.  Chênh lệch giữa số tiền ghi trên hối phiếu và tiền Ngân hàng chi ra, là lợi tức chiết khấu của Ngân hàng.  Người thụ hưởng cũng có thể dùng hối phiếu để thế chấp vay vốn ở Ngân hàng.

—————————————-
MAU HOI PHIEU THAM KHAO
BILL OF EXCHANGE
No. 05HH2008                                             Hai phong, 05th November 2008

For EUR 3,590,000

              At sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK the sum of
Euro Three million five hundred ninety thousand only.
 Value received and charge the same to account of Rensen Seatrade BV
Drawn under Fortis Bank (Netherlands) Rotterdam  
Irrevocable Transferable Letter of Credit No. NLNL1NL07M327207dated 070705
To                                                              For
FORTIS BANK (NETHERLANDS)       HONG HA COMPANY
ROTTERDAM
——————————–


Để rõ hơn các bạn xem slide sau:
Hoi Phieu
Bạn có thể tham khảo thêm tại đây 
Edit

21 comments

Cho hối phiếu như sau:

BILL OF EXCHANGE

No. 123/200x Ho Chi Minh City , August 5, 2009
For: USD 32,829.00

At 60 days after sight of this FIRST of Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM the sum of UNITED STATES DOLLARS THIRTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE ONLY.

Drawn under the MITSUI BANK, TOKYO , JAPAN
L/C No. 12345 dated July 5, 2009

To: THE MITSUI BANK For and on Behalf of Cholonimex, Vietnam
SINGAPORE (Authorized Signature)
Tran Van Nghia

Hỏi:

1) Đây là hối phiếu thương mại hay hối phiếu ngân hàng?

2) Số tiền của hối phiếu là bao nhiêu?

3) Tên người ký phát hối phiếu, tên người thụ hưởng, tên người trả tiền?

4) Địa điểm ký phát, địa điểm trả tiền?

5) Ai phải ký chấp nhận trả tiền? Vào lúc nào?

6) Ngày ký phát hối phiếu? Ngày hối phiếu được thanh toán?

Trả lời:

Đây là hối phiều thương mại (vì người ký phát hối phiếu đại diện cho 1 doanh nghiệp)
Số tiền của hối phiếu là 34.829 đồng đô la Mỹ (lấy theo số tiền được ghi bằng chữ)
Tên người ký phát hối phiếu: công ty Cholonimex, Việt Nam ; Tên người thụ hưởng: Bank for Foreign Trade of Vietnam; Tên người trả tiền: the Mitsui Bank, Singapore .
Địa điểm ký phát: Hồ Chí Minh, Việt Nam . Địa điểm trả tiền: Singapore .
Người ký chấp nhận trả tiền: the Mitsui Bank , Singapore ; Thời gian ký chấp nhận trả tiền: 2 ngày làm việc kể từ ngày hối phiếu được xuất trình (hối phiếu phải được xuất trình trong vòng 1 năm kể từ ngày ký phát hối phiếu).
Ngày ký phát hối phiếu: 05/08/2009. Ngày hối phiếu được thanh toán (ngày đến hạn của hối phiếu): 04/10/2009 (vì tháng 8 có 31 ngày). Delete Reply

Tại sao hối phiếu B/E trả chậm L/C mà phần TO : ... là tên nhà nhập khẩu !!!!!??? Ở nước ngoài được tự do nhận ngoại tệ và đòi tiền trực tiếp người mua ???

Ưu điểm của L/C và D/P là bank làm việc với Bank, sao lại đi đòi tiền trực tiếp thèn nhập khẩu ta ?? Delete Reply

@InternetPassiveIncome đang nói tờ B/E đầu tiên, ngoài ra người thụ hưởng có thể chính là nhà xuất khẩu :D Delete Reply

nếu người hưởng lợi hối phiếu là ngân hàng cuả người kí phát thì người kí phát phải làm gì để thu được tiền hối phiếu? Delete Reply

This comment has been removed by the author.

anh chị cho e hỏi nếu người mua hàng đề nghị thanh toán như thế này có nghĩa là như thế nào được không ạh ?

" 30 day bill of exchange, D/A "

em xin cảm ơn nhiều ! Delete Reply

TRAO ĐỔI LIÊN KẾT CÙNG : ScanDal 24h NHÉ !

CODE :
Tex Link: http://www.ScanDal24h.info/
Title : ScanDal 24h-Tin Sock- Giải Trí -Sao Việt
Link icon Nếu có : http://www.scanDal24h.info/favicon.ico
Alt : Trao Đổi Liên Kết- ScanDal 24h
Text Hiển Thị : Scandal 24h-Tin Sock- Giải Trí

Hoặc lấy code TẠI ĐÂY: http://www.scandal24h.info/2012/07/lien-ket.html

Rất Vui Vì Được Hợp Tác ! Delete Reply

tren HP co ghi "to order of: ourselves" thi nguoi duoc ky hau la ai? (trong truong hop sd phuong thuc thanh toan la L/C Delete Reply

thông tin trên B/L không có số tiền, bên giao hàng (NK) ktra trên những ctừ nào? Delete Reply

thông tin trên B/L không có số tiền, bên giao hàng (NK) ktra trên những ctừ nào? Delete Reply

Wonderful blοg! I fοunԁ іt whіle surfing around оn Yahoο
Newѕ. Do you have anу tips οn how to gеt listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

Here is my web blog: Film x cette teen blonde me suce pendant que je dors dans le canape gratuit Delete Reply

It's a shame you don't have a dоnate button! I'd most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i'll sеttle fοr booκmaгking аnd adԁing your RSS feed to my Google account.
I lоok fοrwaгd to frеsh updates and ωill talk about this site wіth my Faсеboοk group.
Chat soon!

Lоok at my wеbpagе - filmporn.org Delete Reply

Thanks for finallу talkіng about > "Hối phiếu �ograve;i nợ - Bill of Exchange" < Liked it!

Also visit my web blog Βloganal.

Eu
Delete Reply

I knοw this if off toρic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming
having а blog lіkе уours would
cost a prеtty pennу? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain.
Any suggestіonѕ oг adνiсе woulԁ bе greаtlу аpprесiateԁ.

Маnу thanks

Lоok intο my websіtе fornication anal Delete Reply

Hi, Neat post. There is a problem with yοur site іn ωеb exрloгer, may test this?
IE nonethеleѕs is thе marketplaсe leaԁer and a huge ρart
of folkѕ will pass over your fantаѕtic wгiting
duе to thіs рroblеm.


Alѕo vіsit my ωeb ρage :: Pain Free Analcam Porn Delete Reply

nếu là trả trước 1 ngày cụ thể nào đó thì viết thê nào ạ Delete Reply

I want to to thank you for this excellent read!

! I absolutely loved every bit of it. I have you bookmarked to look at
new stuff you post…

My site ... cellulite treatment cream Delete Reply

có ai giúp gui cho mình bộ mẫu chứng từ XNK hàng gia công với.
chi tiết cụ thể trên INVOICE luôn
mail : nhutnamdvhq@gmail.com Delete Reply

eToro is the best forex trading platform for newbie and advanced traders. Delete Reply

Mỹ Anh Shop chuyên bán cung cấp đồ chơi mô hình xe ô tô chính hãng – giá rẻ hàng đầu Việt Nam
--------------------------------
Giá rẻ nhất – Thay nhanh nhất – bền nhất – Liên hệ ngay:
Web: đồ chơi mô hình xe ô tô
( Xem tai day): đồ chơi mô hình xe ô tô
( xem tai day ): do choi mo hinh xe o to
Delete Reply

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus