You are here: Home Luận Văn

Luận văn - Chuyên ngành Đầu tư
Mã số
Tên đề tài
Kích cỡ
DT001
Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại - Bộ thương mại
508 KB
DT002
Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.
907 KB
DT003
Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này
833 KB
DT004
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, miền núi vùng dân tộc thiểu số
438 KB
DT005
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
273 KB
DT006
Tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc sở Công nghiệp Hà Nội
808 KB
DT007
Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng công trình Văn ho
332 KB
DT008
Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt nam. Thực trạng và triển vọng
689 KB
DT009
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam
390 KB
DT010
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây
306 KB
DT011
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tưu trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư
1,01 MB
DT012
Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
633 KB
DT013
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà Nội
665 KB
DT014
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực Dệt may
303 KB
DT015
Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam
363 KB
DT016
Thực trạng và một số giải pháp sử dụng hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp
678 KB
DT017
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010
458 KB
DT018
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua
1,2 MB
DT019
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính I - NHNo & PTNT
390 KB
DT020
Giải pháp hoàn thiện quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án đầu tư tại trung tâm công nghệ Tổng công ty Điện lực Việt Nam
508 KB
DT021
Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam
408 KB
DT022
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Công trình giao thông 208
723 KB
DT023
Một số giải pháp nhằm thu úht FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
253 KB
DT024
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của NIEs vào Việt Nam
166 KB
DT025
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng
256 KB
DT026
Đầu tư phát triển nông nghiệp tại Hà Tây
362 KB
DT027
Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010
401 KB
DT028
Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao Vàng
520 KB
DT029
Phân tích dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công đường bộ của Công ty CTGT 116
520 KB
DT030
Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng
246 KB
DT031
Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà
647 KB
DT032
Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010
3,57 MB
(HOT)

 Link download:

Edit

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus