You are here: Home Viettin Bank

Đề cương thi sát hạch tin học văn phòng tại Vietinbank


Đề cương thi sát hạch tin học văn phòng tại Vietinbank

 1. Những khái niệm cơ bản về máy tính
  1. Phân biệt các cấu phần cơ bản của máy tính: CPU, RAM, ROM, đĩa cứng, đĩa mềm, màn hình, bàn phím, con chuột và chức năng của chúng
  2. Hiểu và phân biệt các loại máy tính (máy chủ, máy trạm, laptop, …) và đối tượng sử dụng từng loại
  3. Phân biệt giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, hiểu khái niệm phiên bản phần mềm
  4. Hiểu về các ứng dụng của mạng máy tính (ở mức người dùng cuối), phân biệt giữa mạng nội bộ và Internet
  5. Hiểu biết cơ bản về các vấn đề như bản quyền phần mềm, bảo vệ mật khẩu, phòng tránh virus, bảo vệ môi trường khi sử dụng máy tính
 2. Sử dụng máy tính và quản lý tệp
  1. Khởi động và tắt máy, đóng ứng dụng phần mềm
  2. Bàn phím và các phím đặc biệt, phím nóng (Enter, Shift, BackSpace, Caps Lock, Delete, …) hay sử dụng
  3. Cách sử dụng chuột: kích chuột phải, chuột trái, kích kép, kéo và thả, ý nghĩa của các biểu tượng con trỏ chuột khác nhau
  4. Làm việc với cửa sổ: xác định các thành phần của cửa sổ (thanh tiêu đề, thực đơn, thanh công cụ, thanh trạng thái, thanh kéo, …) và cách làm việc với cửa sổ (phóng to, thu nhỏ, di chuyển, đóng, chuyển đổi giữa các cửa sổ)
  5. Hiểu về tác dụng và ý nghĩa của các biểu tượng, các khái niệm desktop, recycle bin, …; tạo shortcut trên desktop
  6. Thay đổi ngày giờ, định dạng ngày giờ, …
  7. Hiểu về cấu trúc thư mục và cách di chuyển, tạo, xóa
  8. Hiểu về các thiết bị lưu trữ thông thường dùng để lưu tệp (đĩa cứng, đĩa mềm, CDROM, ổ đĩa mạng)
  9. Nhận biết các loại tệp thông thường: văn bản, bảng tính, tệp chương trình, tệp nén, tệp ảnh, tệp tạm, …
  10. Liệt kê, sắp xếp và đếm các tệp trong một thư mục
  11. Các thuộc tính của tệp (ngày tạo, ngày sửa, ẩn/chỉ đọc)
  12. Đổi tên, sao chép tệp và thư mục, ý nghĩa của việc lưu trữ
  13. Xóa và khôi phục tệp, tìm kiếm tệp, nén tệp
  14. In và quản lý máy in
 3. Sử dụng các ứng dụng thông thường
  1. Tạo văn bản mới, lưu văn bản
  2. Gõ tiếng Việt, chèn ký tự đặc biệt
  3. Soạn thảo: hiểu chế độ chèn và gõ đè, dùng lệnh undo, redo, cắt-dán-xóa, tìm và thay thế
  4. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu, …
  5. Định dạng đoạn văn bản: căn phải-trái-giữa-dàn đều, lùi đầu dòng, thay đổi khoảng cách giữa các dòng, tạo danh sách (bullet), tạo đường viền
  6. Định dạng toàn bộ văn bản: căn lề, thay đổi cỡ giấy, thay đổi chiều in (ngang/dọc), thêm tiêu đề và chân trang (header/footer), đánh số trang tự động
  7. Làm việc với cột và ảnh, biểu đồ
  8. Kiểm tra chính tả, xem trước khi in, in văn bản
  9. Nhập số ngày tháng, văn bản vào một ô trong bảng tính
  10. Lưu bảng tính thành các dạng tệp khác
  11. Cố định cột và hàng, chọn các ô, hàng, cột của bảng tính
  12. Thêm, xóa hàng hay cột
  13. Sắp xếp dữ liệu
  14. Thêm, sửa tên, xóa một sheet
  15. Sử dụng công thức trong bảng tính
  16. Định dạng các ô trong bảng tính
  17. Sử dụng biểu đồ trong bảng tính
  18. Tự động in tiêu đề cho mỗi trang mới, in một số sheet hay một trang, một biểu đồ
 4. Sử dụng MS Office 2007, hệ thống thư điện tử của NHCT, hiểu biết cơ bản về các hệ thống ứng dụng của NHCT (AD, Trend Micro, BDS, …), hiểu biết về các quy định của NHCT liên quan đến sử dụng máy tính, thư điện tử và Internet
 5. Sử dụng và truy cập Internet
  1. Các khái niệm căn bản về Internet: URL, trình duyệt, hyperlink, các giao thức HTTP và FTP, các dịch vụ tìm kiếm, cookie, bookmark, history, …
  2. Cách di chuyển giữa các trang web: back, forward, home
  3. Hiểu về mối nguy hiểm khi duyệt web (cơ bản)
  4. Hiểu khái niệm thư điện tử, cách viết địa chỉ thư
  5. Hiểu về các trường Subject, To, CC, BCC
  6. Hiểu về các khái niệm: Inbox, Sent Items
  7. Cách gửi thư, trả lời, chuyển tiếp
  8. Cách đính kèm tệp và mối nguy hiểm khi nhận tệp đính kèm không rõ nguồn gốc
  9. Mối nguy hiểm của thư rác, tấn công qua thư điện tử

Đề cương thi sát hạch vận hành viên, cao đẳng tin học
Ngoài các nội dung như trong đề cương thi tin học văn phòng, cán bộ trình độ cao đẳng CNTT và vận hành viên cần ôn tập thêm các nội dung sau:
 1. Cơ số đếm và logic, các đơn vị đo cơ bản trong tin học
 2. Quản trị hệ thống và ứng dụng trên Windows (mức cơ bản)
  1. quản lý người dùng, ứng dụng và dịch vụ trong Windows
  2. các chức năng và các tiện ích hệ thống (ánh xạ thư mục trên mạng, phân quyền và chia sẻ thư mục, bộ nhớ ảo, System Tools, Administrative Tools, …)
 3. Hiểu biết cơ bản về truyền thông và một số vấn đề liên quan
  1. Các giao thức phổ biến, các loại mạng máy tính
  2. Cách cấu hình TCP/IP cho máy trạm
  3. Cách kiểm tra địa chỉ mạng, kiểm tra kết nối
  4. Modem
  5. Kết nối từ xa (telnet, Remote Desktop)
 4. Hiểu biết cơ bản về CSDL và ngôn ngữ SQL
 5. Một số vấn đề khác như kết nối từ xa, virus máy tính, lưu trữ và phục hồi dữ liệu
Edit

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus